تبلیغات
متن کلیه کتابهای درسی(ابتدایی،راهنمایی،متوسطه) - کتابهای دوررۀ راهنمایی
       
یکشنبه 16 آبان 1389 04:53 ق.ظ

این مجموعه شامل کتاب اول راهنمایی,دوم راهنمایی,سوم راهنمایی است

دارای 4515 صفحه در 36 کتاب است


کتابهای اول راهنمایی شامل:آموزش قرآن,آموزس حرفه و فن,عربی,فارسی,جغرافیا,پیامهای آسمانی,ریاضی,تعلیمات اجتماعی,تاریخ,علوم تجربی,زبان

کتابهای دوم راهنمایی شامل:آموزش قرآن,آموزش حرفه و فن,عربی,فارسی,جغرافیا,ریاضی,تعلیمات اجتماعی,تاریخ,علوم تجربی,انگلیسی,تعلیمات دینی

کتابهای سوم راهنمایی شامل:آمادگی دفاعی پسران,آمادگی دختران,آموزش قرآن,آموزش حرفه و فن,عربی,فارسی,جغرافیا,ریاضی,تعلیمات اجتماعی,تاریخ,علوم تجربی,انگلیسی,تعلیمات دینی,فارسی آزمایشی

قیمت: 5000تومان