تبلیغات
متن کلیه کتابهای درسی(ابتدایی،راهنمایی،متوسطه) - کتابهای دورۀ متوسطه(علوم تجربی)
       
شنبه 22 آبان 1389 04:31 ق.ظ
کتاب های رشته  علوم تجربی

این مجموعه شامل کتاب های درسی اول دبیرستان,دوم دبیرستان,سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی می باشد

دارای 7325صفحه در 48 کتاب است

دروس سال اول شامل:ادبیات فارسی(1),عربی(1),دین و زندگی(1),انگلیسی(1),فیزیک(1) و آزمایشگاه,مهارتهای پایه ریاضی,مطالعات اجتماعی,ریاضیات(1),شیمی(1),علوم زیست و بهداشت,زبان فارسی(1)

دروس عمومی سال دوم و سوم شامل:ادبیات فارسی(2),آمادگی دفاعی,دین و زندگی(3),دین و زندگی قرآن و تعلیمات دینی,انگلیسی(3),جغرافیای استان اصفهان,جغرافیای استان,زبان فارسی(2),زبان فارسی(3),تاریخ معاصر,ریاضیات(2),جغرافیا,عربی(2),ادبیات فارسی(3)

دروس تخصصی سال دوم شامل:فیزیک(2)وآزمایشگاه,هندسه1,شیمی(2)و آزمایشگاه,زیست شناسی و آزمایشگاه

دروس تخصصی سال سوم شامل:عربی(3),فیزیک(3)وآزمایشگاه,ریاضیات(3),شیمی(3)وآزمایشگاه,زمین شناسی,زیست شناسی و آزمایشگاه(2)

دروس پیش دانشگاهی  شامل:ادبیات1,2,دین و زندگی,انگلیسی(1)(2),فیزیک(1)(2),ریاضی عمومی(1)(2),شیمی(1)(2),زمین شناسی,زیست شناسی

قیمت: 5000تومان