تبلیغات
متن کلیه کتابهای درسی(ابتدایی،راهنمایی،متوسطه) - کتابهای دورۀ متوسطه(علوم انسانی)
       
شنبه 22 آبان 1389 05:37 ق.ظ
کتاب های دوره متوسطه رشته علوم انسانیاین مجموعه شامل کتاب های درسی اول دبیرستان,دوم دبیرستان,سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی می باشد

دارای 7948صفحه در 52 کتاب می باشد

دروس سال اول شامل:ادبیات فارسی(1),عربی(1),دین و زندگی(1),انگلیسی(1),فیزیک(1) و آزمایشگاه,مهارتهای پایه ریاضی,مطالعات اجتماعی,ریاضیات(1),شیمی(1),علوم زیست و بهداشت,زبان فارسی(1)

دروس عمومی سال دوم و سوم شامل:ادبیات فارسی(2),آمادگی دفاعی,دین و زندگی(3),دین و زندگی قرآن و تعلیمات دینی,انگلیسی(3),جغرافیای استان اصفهان,جغرافیای استان,زبان فارسی(2)

دروس تخصصی سال دوم شامل:آمار و مدل سازی,عربی(2),اقتصاد(2),جامعه شناسی(1),جغرافیا,تاریخ ادبیات ایران و جهان(1),تاریخ ایران و جهان(1)

دروس تخصصی سال سوم شامل:ادبیات فارسی(3),عربی(3),آرایه های ادبی,جامعه شناسی(2),جغرافیا(1),منطق,روانشناسی,ریاضی,تاریخ ادبیات ایران و جهان(2),تاریخ ایران و جهان(2),زبان فارسی(3)

دروس پیش دانشگاهی  شامل:ادبیات فارسی(1),ادبیات فارسی(2),عربی,دین و زندگی,اجتماعی,انگلیسی(1)(2),فلسفه,جغرافی,ریاضی پایه,تاریخ شناسی

قیمت: 5000تومان